Stichting poes
Image default
Onderwijs

The Square Mile zorgt u ervoor dat het overleg met buitenlandse klanten voortaan prettiger verloopt

Tijdens de financiële en zakelijke taalcursussen van The Square Mile is er veel aandacht voor het vakjargon dat zo belangrijk is in uw branche. De taaltrainers zijn bekend met sectoren als industrie, engineering, gezondheidszorg, energie, publieke sector, logistiek, financiële sector, tuinbouw, offshore, zakelijke dienstverlening, ICT & telecom en ontwikkelingswerk. De trainers houden het nieuws bij, weten precies wat er speelt en zijn op de hoogte van de behoeftes op het vlak van communicatie. Om ervoor te zorgen dat het niveau van de training overeenkomt met dat van de deelnemers, kunnen zij van te voren de taalniveautest doen: https://www.thesquaremile.nl/taalniveautest/. De tool is in eigen beheer ontwikkeld door het team van taalinstituut The Square Mile.

Een zakelijke taaltraining Nederlands, Engels, Duits en Frans biedt maatwerk op 6 niveaus. Het vakgebied waarin u werkzaam bent en het startniveau van de groep stipten we al aan. De andere vier niveaus lichten we nu toe. 

Allereerst de locatie. De opleiding kan bij u op het bedrijf, bij The Square Mile of online plaatsvinden.

De leerdoelen van de cursussen verschillen behoorlijk onderling. Soms gaat het erom dat het team leert luisteren en onderhandelen. Spreek- en luistervaardigheid krijgen prioriteit. In andere gevallen is het zaak dat er professionele mails verstuurd worden; de focus zal liggen op schrijfvaardigheid.

De grootte van de groep. The Square Mile kan trainingen organiseren voor groepen tussen 1 en 150 personen. Heeft u meer mensen in dienst? In overleg worden er twee of meer groepen gevormd. Bij de samenstelling van een groep worden de achtergrond, de leerdoelen en het taalniveau meegenomen. U kunt erop rekenen dat ieder personeelslid de taalopleiding krijgt die bij hem of haar past.

Planning op maat. Hiermee worden de duur en de intensiteit van de lessen bedoeld. Soms is een spoedcursus nodig. In andere gevallen is het mogelijk de training over een aantal maanden te spreiden.

https://www.thesquaremile.nl/