Stichting poes
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe groot is uw vertrouwen in de IT-security in Nederland?

Als ondernemer heeft u vandaag de dag te maken met IT-security in Nederland, of u wilt of niet. Er is geen bedrijf meer dat geen gebruik maakt van e-mail en andere manieren van online communicatie met klanten, leveranciers, de Belastingdienst en andere instanties. Als via dit soort kanalen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld dan moeten de systemen veilig zijn. Dit kan worden getest door een penetratietest te laten uitvoeren. Een IT-specialist probeert in te breken in uw systemen en kijkt hoe ver hij kan komen. Gaat het meteen mis of kan hij gegevens van uw klanten, patiënten of relaties bemachtigen? In dat laatste geval moet er natuurlijk snel actie worden ondernomen.

De ontwikkelingen staan niet stil

Als bedrijf of instelling moet u voortdurend alert zijn op mogelijke lekken in de beveiliging van uw online systemen. Natuurlijk kan niemand verwachten dat u daarvoor zelf de kennis in huis heeft. Alleen grotere bedrijven hebben een eigen IT-afdeling. De mensen die daar werken zijn vaak ook niet volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent IT-security in Nederland. Wilt u toch zeker weten dat uw bedrijfsdata en -software veilig zijn? Laat dan een penetratietest uitvoeren door Rootsec. Tijdens het uitvoeren van zo’n penetratietest wordt op verschillende manieren geprobeerd uw computersystemen aan te vallen. Als dat lukt, krijgt u advies om de gevonden lekken te dichten.

Geen slapeloze nachten meer over uw cyber veiligheid

De IT-security in Nederland is over het algemeen van hoog niveau. Steeds meer bedrijven nemen adequate maatregelen om een cyberaanval te voorkomen. Is er bij uw bedrijf al getest of uw systemen veilig zijn? Een penetratietest uitvoeren door Rootsec kan terwijl u gewoon aan het werk bent. Beter zelfs, want een cyberaanval wordt ook uitgevoerd terwijl alle systemen gewoon in de lucht zijn. Wilt u niet het slachtoffer worden van een aanval van criminelen, zorg er dan voor dat zij de kans niet krijgen door de juiste maatregelen te nemen.