Informatie Blog

Dyslexie behandelen: start met een onderzoek naar schrijf- en leesniveau

Als uw kind moeite heeft met technisch lezen en spelling is het raadzaam om aan te kloppen bij een specialist als Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Zij kunnen uw kind hulp bieden bij deze vakken en eventuele dyslexie behandelen. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee. Hierdoor kunt u samen met een specialist de gevolgen van dyslexie beperken.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

Als u kind moeite heeft met het onderwijs op school en met name op het gebied van lezen en schrijven, is het van belang dat u hulp inschakelt. Het juist behandelen van dyslexie kan in de toekomst belemmeringen voorkomen. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan moeite met lezen en schrijven belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.

School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

Een school speelt een belangrijke factor in het behandelen van dyslexie. Daarnaast kan hulp van een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, ook helpen. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen

© 2019 Stichting poes All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.